GSN Graveservice Nord AS

Din foretrukne maskinentreprenør i Troms og Finnmark.

GSN skal være en foretrukket leverandør av gravetjenester for markedet i Troms og Finnmark. Vi skal levere solide produkter med et mannskap som er godt kvalifisert og godt motivert for å levere stabile tjenester til et lønnsomt marked. GSN vil ha et fremtidsrettet fokus med tanke på dagens og framtidige krav i anleggsbransjen både med tanke på dokumentasjon og kvalitet, men også miljøhensyn og vil alltid se på løsninger som gir miljøgevinst.

GSN Graveservice Nord AS

Tjenester

Graving

GSN AS er en seriøs og solid maskinentreprenør, med masse pågangsmot og entusiasme innenfor faget. Vi tar mange typer oppdrag, fortrinnsvis i Troms og Finnmark.Vi har høyt fokus på kvalitet, ...

Drenering

GSN utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er ...

Snøbrøyting

Snøen kommer like sikkert som vinteren. Det å måke snø kan være en tung og krevende jobb men vi i GSN Graveservice er klare når vinteren kommer og kan hjelpe til med denne jobben. Vi tar på oss brøyte oppdrag for borettslag, bedrifter, tunveier eller din private oppkjørsel. De som brøyter for oss bruker traktor ...

Tomte grunnarbeid

GSN utfører alt innen planering av tomter, og arbeid relatert til dette. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet. Vi utfører planering av tomter og utfører ...

Graving på anleggsområder

Graving i forbindelse med byggeprosjekter, infrastruktur og grøntanlegg. GSN har bred kompetanse og utstyr rustet for alle typer arbeid innen graving. Også graving for å legge ned skjulte avfallsanlegg. ...

Massetransport

GSN flytter masser av alle typer. Om du trenger å fjerne eller flytte masser, så er vi et naturlig valg. For transport av masser til eller fra byggeplass i Troms - og ...