GSN utfører graving av dreneringsgrøfter. Vi arbeider med forsiktighet og nøyaktighet, noe som betyr at du ikke trenger å være bekymret for skader på bygninger, rør og ledninger, som er vanlige konsekvenser ved graving. Ved graving av dreneringsgrøft vil ting som grøftens dybde, helningsgrad og jordsmonn, være avgjørende for god drenering.

Drenering av grunnen rundt en boligs grunnmur er viktig for å forebygge fuktskader i grunnmuren og følgelig resten av bygget.

GSN AS har lang erfaring med drenering rundt bygg for å holde fukten på avstand, for ikke å snakke om mugg og sopp.

Vi utfører:

  1. Graving av drensrør
  2. Graving av grøfter
  3. Drenering rundt grunnmurer

Spesielt eldre boliger har ofte manglende drenering rundt grunnmuren – dette kan fort føre til fuktskader i kjelleren. Ofte ser du symptomene i form av saltutslag på veggene, kondens og sopp. Typisk får man også en karakteristisk «kjellerlukt».

For å forhindre skade på bygget må vi lede vannmassene som renner mot grunnmuren bort – enten ved utvendig graving og drenering eller ved hjelp av rør og pumper.