Graving i forbindelse med byggeprosjekter, infrastruktur og grøntanlegg. GSN har bred kompetanse og utstyr rustet for alle typer arbeid innen graving. Også graving for å legge ned skjulte avfallsanlegg.