Daglig leder og innehaver av Graveservice Nord er Tom-Iver Johansen som er en ung mann opprinnelig fra Lyngen som har siden barndommen vært genuint interessert i gravemaskiner og anleggsbransjen. Graveservice Nord er etablert i Kvænangen i vakre Nord-Troms men vil kunne ta på seg oppdrag i hele Troms og Finnmark. Tom-Iver startet sin karriere i gravemaskin i ung alder og har siden skaffet seg erfaring og kompetanse til og være en seriøs aktør i anleggsbransjen. Tom-Iver startet med og ta utdanning som yrkessjåfør og har fagbrevet i yrkessjåførfaget, og har siden innhentet nødvendige kompetanse som ADK1 for rørlegging, fagbrev i maskinførerfaget og andre kurs som er nødvendig. Tom-Iver holder fortiden på med tekniskfagskole innen anlegg og vil ved fullførelse sommeren 2021 kunne søke ut sentralgodkjenning og dermed være svært godt rustet for å drive i anleggsbransjen. Graveservice Nord skal være fremtidsrettet og følge itakt med kravene til bransjen så du som kunde kan være trygg på og alltids få best kvalitet på jobbene.